CEF Bibliography

Bibliografía sobre CEF


Alonso Montero, Xesús. Celso Emilio Ferreiro. Ediciones Júcar, 1982.

Alonso Montero, Xesús. Celso Emilio Ferreiro para os nenos. Xunta de Galicia, 1989.

Álvarez, Rosario (coord.). Estudios dedicados a Celso Emilio Ferreiro. Universidade de Santiago, 1992.

Borreguero, M. A.  A poesía de Celso Emilio Ferreiro. Galaxia, 2001.

Fraguas Fraguas, Antonio. Celso Emilio Ferreiro. Edicións do Castro, 1989.

García Teijeiro, A. Celso Emilio Ferreiro para nenos. Ediciones de la Torre, 1988.

Méndez Ferrín, Xosé Luís et al. Celso Emilio Ferreiro 1912-1979: Unha fotobiografía. Xerais, 1989.

Nicolás, Ramón. Conversas con Celso Emilio Ferreiro. Xerais, 2009.

Nicolás, Ramón et al. Celso Emilio Ferreiro. Fotobiografía Sonora. Ouvirmos, 2008.

Oreiro, Xesús. Celso Emilio Ferreiro: O home e a obra. Edicións do Cumio, 1995.

Porteiro García, M. Xosé e Perozo Ruiz, José Antonio. Celso Emilio Ferreiro, compañeiro do vento e das estrelas. Ediciones Akal, 1982.