Poesía

Poesía


Cartafol de poesía (1936)

Al aire de tu vuelo (1941)

Bailadas, cantigas e donaires (1947)

Musa alemá (1951)

O soño sulagado (1955)

Voz y voto (1955)

Longa noite de pedra (1962)

Viaxe ao país dos ananos (1968)

Cantigas de escarnio e maldecir (1968)

Terra de ningures (1969)

Antipoemas (1972)


Autoescolha poética (1954-1972) (1972)

Ceminterio privado (1973)

Os autentes (1973)

Fóronse á puñeta (1973)

Onde o mundo se chama Celanova (1975)

Al César enano (1975)

Antología: texto bilingüe (1977)

O libro dos homenaxes (1979)

Longa noite de pedra/Larga noche de piedra (2011)

Dun tempo e dunha terra. Antoloxía poética (2012)