Padroado

A Xunta de Patróns é o máximo órgano de goberno da Fundación Celso Emilio Ferreiro. Existen ademais os cargos de presidente e secretario, que actúan como notarios dos acordos que toma a Xunta de Patróns.

No traballo diario, é o director da Fundación quen leva a cabo os acordos da Xunta ademais de planificar e executar a política da institución.

Fundación Celso Emilio Ferreiro

Presidente: D.  Francisco Javier Ferreiro Loredo
Secretaria:  Dª. Raquel Ferreiro Llatas
Director:     D.   Luis Ferreiro Loredo

Patróns

D.  Manuel Bragado Rodríguez
D.  Luis González Blasco (FOZ)
Dª. Mª Isabel Ferreiro Loredo
Dª  Iria Ferreiro Llatas
D.  José Aldea Moscoso
D.  Lois Vaquero Ferreiro
D.  Ramón Nicolás Rodríguez
Dª. Margarita Llatas Salvador
Dª. Alicia Ribas Noguera