Bibliografía sobre CEF

Alonso Montero, Xesús. Celso Emilio Ferreiro. Ediciones Júcar, 1982.

Alonso Montero, Xesús. Celso Emilio Ferreiro para os nenos. Xunta de Galicia, 1989.

Alonso Montero, Xesús. La poesía de Celso Emilio Ferreiro. Editorial Ciencia Nueva, 1968.

Álvarez, Rosario (coord.). Estudios dedicados a Celso Emilio Ferreiro. Universidade de Santiago, 1992.

Asociación de Escritores en Língua Galega. Gabriel Aresti, Salvador Espriu, Celso Emilio Ferreiro, Antología. EREIN 1988.

Borreguero, M. A.  A poesía de Celso Emilio Ferreiro. Galaxia, 2001.

Fraguas Fraguas, Antonio. Celso Emilio Ferreiro. Edicións do Castro, 1989.

García Teijeiro, A. Celso Emilio Ferreiro para nenos. Ediciones de la Torre, 1988.

Méndez Ferrín, Xosé Luís et al. Celso Emilio Ferreiro 1912-1979: Unha fotobiografía. Xerais, 1989.

Nicolás, Ramón. Guía de Lectura. O soño Sulagado. Edicións do Cumio, 1992.

Nicolás, Ramón. Conversas con Celso Emilio Ferreiro. Xerais, 2009.

Nicolás, Ramón Celso Emilio Ferreiro. Fotobiografía Sonora. Ouvirmos, 2008.

Nicolás, Ramón. Onde o mundo se chama Celso Emilio FerreiroBiografía. Xerais, 2012.

Oreiro, Xesús. Celso Emilio Ferreiro: O home e a obra. Edicións do Cumio, 1995.

Porteiro García, M. Xosé e Perozo Ruiz, José Antonio. Celso Emilio Ferreiro, compañeiro do vento e das estrelas. Ediciones Akal, 1982.

V.V.A.A,, Celso Emilio fai 100 anos, Revista Arraianos, 2012.

V.V.A.A., Xornadas sobre Celso Emilio Ferreiro, Xunta de Galicia , 2004.

V.V.A.A,, Celso Emilio, Fundación Celso Emilio Ferreiro, 1989.

Imaxes da bibliografía completa