Aviso Legal e Condicións de uso

Na Fundación Celso Emilio Ferreiro temos respecto polos datos e a privacidade das persoas. Os datos que entran no noso sistema son exclusivamente para o uso dos nosos servizos (información de eventos relacionados co intelectual Celso Emilio Ferreiro) e para atenderte da mellor maneira posíbel. Cumprimos estritamente a Lei 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal: LOPD.

Temos os nosos ficheiros inscritos na Axencia de Protección de Datos, onde podes consultalos, como corresponde a todas as entidades que usan datos persoais.

Podes acceder a eles e rectificalos en todo momento. Se queres exercer o teu dereito ao acceso, rectificación, cancelación e oposición, só tes que enviarnos a túa solicitude xunto unha copia do NIF do titular a funcef@fundacioncelsoemilioferreiro.es ou mediante correo postal a: Fundación Celso Emilio Ferreiro, Avda. Castrelos 29-4º-B, 36210 Vigo, España.

Evidentemente, tes a garantía de que en ningún caso serán cedidos a terceiros, pois son absolutamente confidenciais e tratados co máximo coidado. Contamos cun sistema de seguranza que impide a súa perda e evita a alteración ou accesos non autorizados.

Cando navegas por celsoemilioferreiro.org/, xéranse cookies que son precisas para o funcionamento dalgunhas partes do web e para extraer estatísticas das visitas que recibimos. Ten en conta que podes desactivar as cookies cando queiras, dende o teu propio navegador.

Dende a FUNDACIÓN CELSO EMILIO FERREIRO opómonos absolutamente á práctica do spamming: ti és quen decide se queres recibir este tipo de comunicacións.

Se tes algunha dúbida a respecto da nosa Política de Protección de Datos, entra en contacto con nós premendo este link.

________________________________________________________________________

En la Fundación Celso Emilio Ferreiro tenemos respeto por los datos y la privacidad de las personas. Los datos que entran en nuestro sistema son exclusivamente para el uso de nuestros servicios (información de eventos relacionados con el intelectual Celso Emilio Ferreiro) y para atenderte de la mejor manera posible. Cumplimos estrictamente la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal: LOPD.

Tenemos nuestros ficheros inscritos en la Agencia de Protección de Datos, donde puedes consultarlos, como corresponde a todas las entidades que usan datos personales.

Puedes acceder a ellos y rectificarlos en todo momento. Si quieres ejercer tu derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición, solo tienes que enviarnos tu solicitud junto una copia del NIF del titular la funcef@fundacioncelsoemilioferreiro.es o mediante correo postal a: Fundación Celso Emilio Ferreiro, Avda. Castrelos 29-4º-B, 36210 Vigo, España.

Evidentemente, tienes la garantía de que en ningún caso serán cedidos a terceros, pues son absolutamente confidenciales y tratados con el máximo cuidado. Contamos con un sistema de seguridad que impide su pérdida y evita la alteración o accesos no autorizados.

Cuando navegas por celsoemilioferreiro.org/, se generan cookies que son precisas para el funcionamiento de algunas partes del web y para extraer estadísticas de las visitas que recibimos. Ten en cuenta que puedes desactivar las cookies cuando quieras, desde el tuyo propio navegador.

Desde la FUNDACIÓN CELSO EMILIO FERREIRO nos oponemos absolutamente a la práctica del spamming: ti és quien decide se quieres recibir este tipo de comunicaciones.

Se tienes alguna duda a respeto de nuestra Política de Protección de Datos, entra en contacto con nosotros siguiendo este link.