O poema Irmáus, cantado polo grupo “Os tres trebóns”


20-03-2014

Os tres trebóns, Banda galega constituida por Xurxo Souto, co acordeón e a voz (Los Diplomáticos de Monte Alto), o  batería e cantante Fran Amil (Papaqueixos, Ruxe-Ruxe, Diplomáticos) e  Antón Díaz (Papaqueixos, Alberto Bundi), cantan o poema IRMÁUS no Festivar orgaízado pola Asociación Galega de Amizade coa  Revolución Bolivariana (AGARB)
Os tres trebóns, Banda gallega constítuida por Xurxo Souto, con el acordeón y la voz  (Los Diplomáticos de Monte Alto), el batería y cantante Fran Amil (Papaqueixos, Ruxe-Ruxe, Diplomáticos) y Antón Díaz (Papaqueixos, Alberto Bundi), cantan el poema IRMÄUS en el Festival organizado por la Asociación Gallega de Amistad con la Revolución Bolivariana (AGARB)

 

Irmáus                                                                                            Hermanos
Camiñan ao meu rente moitos homes.                                               Caminan a mi lado muchos hombres.
Non os coñezo. Sonme estranos.                                                      No los conozco. Son extraños.
Pero tí, que te alcontras alá lonxe,                                                     Pero a ti, que te encuentras allá lejos,
máis alá dos desertos e dos lagos,                                                    más allá de desiertos y de lagos,
máis alá das sabanas e das illas,                                                      más allá de sabanas y de islas,
coma un irmáu che falo.                                                                    como a un hermano te hablo.

Si é túa a miña noite,                                                                        Si es tuya mi noche,

si choran os meus ollos o teu pranto,                                                 si lloran mis ojos tu llanto,
si os nosos berros son igoales,                                                          si nuestros gritos son iguales,
coma un irmáu che falo.                                                                    como a un hermano te hablo.
Anque as nosas palabras sean distintas,                                            Aunque nuestras palabras sean distintas,
e tí negro i eu branco,                                                                        y tú negro y yo blanco,
si temos semellantes as feridas,                                                        si tenemos semejantes las heridas,
coma un irmáu che falo.                                                                    como a un hermano te hablo.

Por enriba de tódalas fronteiras,                                                         Por encima de todas las fronteras,

por enriba de muros e valados,                                                           por encima de muros y vallados,
si os nosos soños son igoales,                                                          si nuestros sueños son iguales,
coma un irmáu che falo.                                                                    como a un hermano te hablo.
Común temos a patria,                                                                      Común tenemos la patria,
común a loita, ambos.                                                                       común la lucha, ambos.
A miña mau che dou,                                                                        Mi mano te doy,
coma un irmáu che falo.                                                                    como a un hermano te hablo.

Longa noite de pedra (1962).

Artigos relacionados


Luis Tosar protagoniza un documental sobre a vida de Celso Emilio Ferreiro
Celebrouse a homenaxe a Celso Emilio Ferreiro na Casa de Galicia de Madrid
Celso Emilio Ferreiro poeta universal. Monográfico en “La Voz en Espiral” de Radio Fórum-Mérida