“Cantiga do desterrado” poema de Celso Emilio cantado por Xulio Formoso


15-04-2014

“Cantiga do desterrado”

Poema do disco GALICIA canta, con música deXulio Formoso, editado en Caracas (1970) por POBOVOX e considerado como o primeiro LP en galego.

“Cántiga del desterrado”

Poema del disco GALICIA cantacon música de Xulio Formoso, editado en Caracas (1970) por POBOVOX y considerado como el primer LP en gallego

 

Pola longa lonxania
vou camiñando sen présa.
Na noite escura está acesa
unha luz que anúncia ó dia.

Aquelo que eu ben queria,
liberdade, nunca voltou.
Cuberto de noite vou
 pola longa lonxania.

O vento lurpio non cesa
de oubear sobre o meu povo.
Como non lle temo ao lobo
vou camiñando sen présa.

Vida errante, noite espesa,
negrura embaixo e enriba.
.Mais a miña esperanza altiva
na noite escura está acesa.

Aquelo que eu preferia,
revolución, canto tarda.
Mais o meu anceio agarda
unha luz que anúncia ó dia.

Poemas soltos.

Por la larga lejanía
voy caminando sin prisa.
En la noche oscura está encendida
una luz que anúncia el dia.

Aquello que yo bien quería,
libertad, nunca volvió.
Cubierto de noche voy 
 por la larga lejanía.

El viento voraz no cesa
de aullar sobre mí pueblo. 
Como no le temo al lobo
voy caminando sin prisa.

Vida errante, noche espesa,
negrura abajo y arriba.
.Más  mi esperanza altiva
en la noche oscura está encendida..

Aquello que yo prefería, 
revolución, cuanto tarda. 
Más  mi ansia aguarda 
una luz que anuncia el día.

Poemas sueltos

Artigos relacionados


Celso Emilio, Muiñeira Rebelde
Conferencia de Ramón Nicolás. Ateneo de Santiago
CELSO EMILIO en concerto