Inauguración da “Biblioteca Moraima” no Colexio “Celso Emilio Ferreiro” de Coia (Vigo)


19-11-2015

Os nenos do Colexio Celso Emilio Ferreiro abren a súa nova biblioteca con versos e música.
Los niños del Celso Emilio Ferreiro abren su nueva biblioteca con versos y música.

Con nove ou dez anos
eu xa son maior
e gustame ler libros a montón
ler un libro novo é unha aventura
e así coñecemos outras culturas

Un libro está sempre conmigo
e así pode ser o meu amigo
Un libro está sempre conmigo
e así pode ser o meu amigo

Hai que ter un libro a carón da cama
para poder ler toda-la semana
e na biblioteca pódenos prestar
os fermosos libros que nos fan soñar

Un libro está sempre conmigo
e así poder ser o meu amigo

Con nueve o diez años
yo ya soy mayor
y me gusta leer libros un montón
leer un libro nuevo es una aventura
y así conocemos otras culturas

Un libro siempre está conmigo
y así puede ser mi amigo
Un libro siempre está conmigo
y así puede ser mi amigo

Hay que tener un libro al lado de la cama
para poder leer toda la semana
y en la biblioteca nos pueden prestar
los hermosos libros que nos hacen soñar

Un libro siempre está conmigo
y así puede ser mi amigo

Artigos relacionados


Agardarei, poema de Celso Emilio cantado por “ELADIO Y LOS SERES QUERIDOS”
Consellos, poema de Celso Emilio Ferreiro e música de Amancio Prada
Homenaxe en Vilagarcía de Arousa a Celso Emilio Ferreiro / Homenaje en Vilagarcía de Arousa a Celso Emilio Ferreiro