Recordatorio Iº Premio Celso Emilio Ferreiro de Poemas Musicados

Artigos relacionados


María Soliña
Homenaxe a Celso Emilio no IES Fernando Wirtz de A Coruña
Celso Emilio, “Derradeira vontade de Fuco Buxán” poema interpretado polo Grupo XISTRA