II Premio Celso Emilio de Poemas Musicados


04-11-2018

A Fundación Celso Emilio Ferreiro acordou declarar deserto o II Premio Celso Emilio Ferreiro de Poemas Musicados debido a baixa participación no mesmo, que non permite unha selección axeitada dun gañador.

Vigo, a 4 de Novembro do 2018

Artigos relacionados


Celso Emilio recitado por Luis del Olmo
Proseguen as celebracións arredor de Celso Emilio Ferreiro cunha nova web e cunha mostra interactiva
Rafael Alberti “CANTIGAS EN VERSO DE GAITA GALLEGA PARA CELSO EMILIO FERREIRO”