II Premio Celso Emilio de Poemas Musicados


04-11-2018

A Fundación Celso Emilio Ferreiro acordou declarar deserto o II Premio Celso Emilio Ferreiro de Poemas Musicados debido a baixa participación no mesmo, que non permite unha selección axeitada dun gañador.

Vigo, a 4 de Novembro do 2018

Artigos relacionados


Bande, poema de Celso Emilio cantado por Suso Vaamonde
O Parlamento de Galicia homenaxea a Celso Emilio Ferreiro
Tras o rastro de Celso Emilio