II Premio Celso Emilio de Poemas Musicados


04-11-2018

A Fundación Celso Emilio Ferreiro acordou declarar deserto o II Premio Celso Emilio Ferreiro de Poemas Musicados debido a baixa participación no mesmo, que non permite unha selección axeitada dun gañador.

Vigo, a 4 de Novembro do 2018

Artigos relacionados


Celso Emilio, Comunicado do Padroado da FUNCEF
O Atraco, versión libre do poema de Celso Emilio interpretado por Guilherme e Bastardo
Espranza, poema de Celso Emilio cantado polo grupo “Tiro na Testa”