II Premio Celso Emilio de Poemas Musicados


04-11-2018

A Fundación Celso Emilio Ferreiro acordou declarar deserto o II Premio Celso Emilio Ferreiro de Poemas Musicados debido a baixa participación no mesmo, que non permite unha selección axeitada dun gañador.

Vigo, a 4 de Novembro do 2018

Artigos relacionados


Celso Emilio Ferreiro no Día Mundial da Poesía
Celso Emilio, canción “Un soño” na voz de Suso Vaamonde
Inauguración do mural de Celso Emilio no IES de Chapela