II Premio Celso Emilio de Poemas Musicados


04-11-2018

A Fundación Celso Emilio Ferreiro acordou declarar deserto o II Premio Celso Emilio Ferreiro de Poemas Musicados debido a baixa participación no mesmo, que non permite unha selección axeitada dun gañador.

Vigo, a 4 de Novembro do 2018

Artigos relacionados


Eiquí será, poema de Celso Emilio cantado por Miguel Ángel Gómez Naharro
Limiar, poema de Celso Emilio na voz de Suso Vaamonde
Xornadas de Homenaxe a Celso Emilio Ferreiro (Liga Estudantil Galega)