II Premio Celso Emilio de Poemas Musicados


04-11-2018

A Fundación Celso Emilio Ferreiro acordou declarar deserto o II Premio Celso Emilio Ferreiro de Poemas Musicados debido a baixa participación no mesmo, que non permite unha selección axeitada dun gañador.

Vigo, a 4 de Novembro do 2018

Artigos relacionados


“Eiquí será”, poema de Celso Emilio Ferreiro na voz de M.A. Gómez Naharro
Mostra multimedia Celso Emilio Ferreiro para centros de ensino e bibliotecas nodais de Galicia
Celso Emilio, “VICVS.un lugar do común”, libro de Beto Luaces