II Premio Celso Emilio de Poemas Musicados


04-11-2018

A Fundación Celso Emilio Ferreiro acordou declarar deserto o II Premio Celso Emilio Ferreiro de Poemas Musicados debido a baixa participación no mesmo, que non permite unha selección axeitada dun gañador.

Vigo, a 4 de Novembro do 2018

Artigos relacionados


Celso Emilio, O profesor Ramón Nicolás presenta o seu libro “Lapis na Noite” na Feira do Libro
Celso Emilio, un poeta galego en Venezuela
Sempre Celso Emilio