II Premio Celso Emilio de Poemas Musicados


04-11-2018

A Fundación Celso Emilio Ferreiro acordou declarar deserto o II Premio Celso Emilio Ferreiro de Poemas Musicados debido a baixa participación no mesmo, que non permite unha selección axeitada dun gañador.

Vigo, a 4 de Novembro do 2018

Artigos relacionados


Celso Emilio, “Pra Moraima, sempre”
Galicia en Puerto Rico, Celso Emilio y Ramón Cabanillas
Celso Emilio Ferreiro, protagonista dunha unidade didáctica dixital para rapaces de primaria e secundaria