II Premio Celso Emilio de Poemas Musicados


04-11-2018

A Fundación Celso Emilio Ferreiro acordou declarar deserto o II Premio Celso Emilio Ferreiro de Poemas Musicados debido a baixa participación no mesmo, que non permite unha selección axeitada dun gañador.

Vigo, a 4 de Novembro do 2018

Artigos relacionados


Celso Emilio, Poemas en Esperanto
Celso Emilio, “Cantiga de Ribadavia” interpretada por Suso Vaamonde
Celso Emilio Ferreiro en A Pontenova