SESIÓN PLENARIA DA REAL ACADEMIA GALEGA CON MOTIVO DO I CENTENARIO DO NACEMENTO DE CELSO EMILIO