Álbum 1950-1966

1912-1936 1936-1940 1940-1950 1950-1966 1966-1973 1973-1979

Álbum fotográfico 1950-1966 (Vigo)


En outubro de 1949 obtén o título de procurador dos tribunais e en setembro de 1950 marcha a Vigo a exercer como tal. Na cidade olívica vai compaxinar o seu traballo de procurador co de accionista nunha oficina de seguros sociais primeiro e co de director dun obradoiro de fotogravado despois.