“O dedo na chaga”, poema de Celso Emilio cantado por Xulio Formoso


30-03-2014

“O dedo na chaga”

Poema do disco GALICIA canta, con música de Xulio Formoso, editado en Caracas (1970) por POBOVOX e considerado como o primeiro LP en galego.

“El dedo en la llaga”

Poema del disco GALICIA cantacon música de Xulio Formoso, editado en Caracas (1970) por POBOVOX y considerado como el primer LP en gallego

Estas palabras que digo
abróllanme dende o fondo
porque eu endexamáis escondo
a canción que vai conmigo.

Cos meus cantares consigo

ser coma o vento lixeiro,
ninguén me marca o sendeiro,
ninguén me dicta a canción,
teño limpo o corazón
pra vivir ceibe e senlleiro.

Meu canto rudo e sinceiro
co badoco non se avén.
Desprezo a todo o que ten
alma servil de logreiro
sen outro Deus que o diñeiro.

Meu canto a ninguén falaga,
ninguén por cantar me paga,
soio o povo, meu irmán,
aplaude o meu canto chan,
se poño o dedo na chaga.

Estas palabras que digo
me brotan desde el fondo
porque yo nunca escondo
la canción que va conmigo.

Con mis cantares consigo

ser como el viento ligero,
nadie me marca el sendero,
nadie me dicta la canción,
tengo limpio el corazón
para vivir libre y solo.

Mi canto rudo y sincero
con el bruto no se aviene.
Desprecio a todo el que tiene
alma servil de usurero
sin otro Dios que el dinero.

Mi canto a nadie halaga,
nadie por cantar me paga,
sólo el pueblo, mi hermano,
aplaude mi canto llano,
si pongo el dedo en la llaga.

Artigos relacionados


II Premio Celso Emilio de Poemas Musicados
Celso Emilio Ferreiro poeta universal. Monográfico en “La Voz en Espiral” de Radio Fórum-Mérida
III Certame Literario Voces da Terra convocado polos Comités da Facultade de Filoloxía da USC con Celso Emilio ao fondo