O Grupo de Teatro Chévere estrea a obra “Viaxe ao país dos ananos”


26-03-2014

 

Praza Púbrica   24-03-2014

Chévere prepara un “espectáculo contra Galicia”, un país de ananos “no que o goberno non quere gobernar”

A compañía de teatro estreará o 31 de marzo a súa nova montaxe: Viaxe ao país dos ananos, coa que celebrarán os vinte anos das Ultranoites e coa que percorrerán, dende o humor e a sátira a historia de Galicia das últimas décadas.

Sen perder de vista a traxectoria das Ultranoites, a actualidade máis escura e, sobre todo, os últimos vinte anos en Galicia; Chévere convidaranos a que os acompañemos  na súa Viaxe ao país dos ananos. “Partimos de Celso Emilio Ferreiro, loxicamente, e da súa crítica á Galicia exterior que se atopou. Está ese referente, como tamén está o das viaxes de Gulliver, de Jonathan Swift. Buscamos ese mesmo ton de contar dende fóra, realizando así unha crítica da nosa sociedade dende un país imaxinario. Ademais, queremos levalo todo a un nivel moi absurdo, semellante ao das Ultranoites, engadindo a sátira e a mala hostia de Celso Emilio”, sinala a actriz Mónica García.Chévere
 prepara un “espectáculo contra Galicia”, un país de ananos “en el que el gobierno no quiere gobernar”

La compañía de teatro estrenará el 31 de marzo su nuevo montaje: Viaxe ao país dos ananos con el que celebrarán los veinte años de las Ultranoites y con el que recorrerán, desde el humor y la sátira la historia de Galicia de las últimas décadas.

Sin perder de vista la trayectoria de las Ultranoites, la actualidad más oscura y, sobre todo, los últimos veinte años en Galicia; Chévere nos convida a que los acompañemos  en su Viaxe ao país dos ananos. “Partimos de Celso Emilio Ferreiro, lógicamente, y de su crítica a la Galicia exterior que se encontró. Está ese referente, como también están los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Buscamos ese mismo tono de contar desde fuera, realizando así una crítica de nuestra sociedad desde un país imaginario. Además, queremos llevarlo todo a un nivel muy absurdo, semejante al de las Ultranoites, añadiendo la sátira y la mala hostia de Celso Emilio”, señala la actriz Mónica García.

Artigos relacionados


A Insua dos Poetas rinde homenaxe a Celso Emilio
Celso Emilio, María Soliña, Coro Universitario Galego de Barcelona, Libro-Disco PORGALEUZCA
“Donde el mundo se llama Celanova y su poeta Celso Emilio Ferreiro”, artigo de Manuel Rico