“NON”, poema de Celso Emilio interpretado polo Grupo ZENZAR


25-02-2016

Grupo: ZENZAR,
Disco: Camiñando entre serpes, Maio 2015
Disco grabado no estudio Escola.
Co-producción:
 Javier Abreu e  M. Dourado de axudante.
Colaboraron: Vituco Neira voz, Miguel Duarte guitarra e Xan ao saxo, todos eles de Ruxe Ruxe, e tamén Xosé M. Ares á gaita, Gende Beat á voz e beat box.
Grupo: ZENZAR,
Disco: Caminando entre serpientes, Mayo 2015
Disco grabado en el estudio Escola.
Co-producción:
 Javier Abreu y M. Dourado de ayudante.
Colaboraron: Vituco Neira voz, Miguel Duarte guitarra y Xan al saxo, todos ellos de Ruxe Ruxe, y también Xosé M. Ares a la gaita, Gende Beat la voz y beat box.

 

NON
Si dixese que si,
que todo está moi ben,
que o mundo está moi bon,
que cada quén e quén…

Conformidade.
Ademiración.
Calar, calar, calar,
e moita precaución
Pero NON, NON , NON
Si dixese que acaso
as cousas son así,
porque sí,
veleí,
e non lle demos voltas.

Si aquil está enriba
i aquil outro debaixo
é por culpa da vida.
Si algunos, van de porta en porta
cun saco de cinza ás costas
é por que son unhos docas.
Pero NON, NON, NON

Si dixera que sí…
Entón sería o intre
de falar seriamente
da batalla das froles
nas festas do patrón.
Pero NON, NON , NON

Longa noite de pedra 1962

NO
Si dijese que sí,
que todo está muy bien,
que el mundo está muy bien,
que cada cual es cada cual…

Conformidad.
Admiración.
Callar, callar, callar,
y mucha precaución.
Pero NO, NO ,NO
Si dijese que acaso
las cosas son así,
porque sí
y ahí están
y no le demos vueltas.

Si aquel está arriba
y aquel otro abajo
es por culpa de la vida.
Si algunos van de puerta en puerta
con un saco de cenizas a cuestas
es porque son unos estúpidos
Pero NO, NO, NO

Si dijera que sí…
Entonces sería el momento
de hablar seriamente
de la batalla de flores
en las fiestas del patrón.
Pero NO, NO, NO.

Larga noche de piedra 1962

 

Artigos relacionados


Presentación da programación do Ano Celso Emilio Ferreiro coas principais institucións culturais de Galicia
Recital Poético-Musical “Celso Emilio Ferreiro, no seu centenario”
Lembrando a Celso Emilio nestas datas (Belén, ano cero)