Inauguración do mural de Celso Emilio no IES de Chapela


24-06-2016

O 20 de Xuño inaugurouse o mural feito por alumnos e alumnas do IES de Chapela adicado a Celso Emilio.
El 20 de Junio se inauguró el mural hecho por alumnos y alumnas del IES de Chapela dedicado a Celso Emilio.

Celso Emilio Ferreiro foi un poeta con maiúsculas, ten poemas intimistas deliciosos, tén poemas de amor maravillosos e tamén tén importantes poemas duros, de compromiso social en defensa das clases mais desfavorecidas e de dura crítica e firme ao fascismo representado na súa época na dictadura do xeneral Franco.
Pero Celso Emilio Ferreiro non é só un poeta, Celso Emilio Ferreiro é un referente na defensa firme do orgullo de termos unha Cultura e unha língoa propias.
Por iso decidimos que a súa figura nos dé a benvida todos-los días cando entramos no Instituo de Chapela, xunto con Rosalía e Castelao.
Celso Emilio Ferreiro fué un poeta con mayúsculas, tiene poemas intimistas deliciosos, tiene poemas de amor maravillosos y también tiene importantes poemas duros, de compromiso social en defensa de las clases más desfavorecidas y de dura crítica y firme al fascismo representado en su época por la dictadura del general Franco.
Pero Celso Emilio Ferreiro no es solo un poeta, Celso Emilio Ferreiro es un referente en la defensa firme del orgullo de tener una Cultura y una lengua propias.
Por eso decidimos que su figura nos dé la bienvenida  todos días cuando entramos en el Instituo de Chapela, junto con Rosalía y Castelao.

 

 

 

 

Artigos relacionados


Celso Emilio Ferreiro en Bangladesh
A Festa da Palabra reivindica a «voz con corazón» de Celso Emilio
Cando o mundo é poesía