SAMBA, poema de Celso Emilio interpretado por Miriam Sandoval


25-04-2017

Gravado en Vigo e Bos Aires coa participación de Pablo Tozzi,Esteban Tozzi e Horacio Novello.
Producido por Estudio Artesano
Grabado en Vigo y Buenos Aires con la participación de Pablo Tozzi, Esteban Tozzi y Horacio Novello.
Producido por Estudios Artesano

 

 

Samba
Si eu non fose ave de paso
quedaríame eiquí a vivir
coiste vento, iste donaire
iste gasalleiro abril
que tanxe na madrugada
arpas que xamáis ouvín.

Si eu non fose ave de paso
quedaríame eiquí a vivir
que os camiños arrecenden
a laranxa e a alelí.
Misteriosos vagalumes
andan de noite a bulir,
semellando no aire quedo
unha chuvia de rubís.

Si o tempo tivera portas
eu pecharíame eiquí,
que os menceres desta terra
son moi doces de durmir.
Balbordos de samba baixan
de outas torres de almasí,
lúa grande na badía
cun mar tinguido de anil.

Mais eu son ave de paso
sin lugar para vivir.
Busco unha fonte escondida
nun escondido país.

Si o mar tivera barandas
iría verte ao Brasil.
Mais como non ten barandas,
meu amor, ¿por ónde hei dir?

Río de Xaneiro, agosto, 1968
Terra de ningures,
Coleición Val de Lemos 1969

Samba
Si yo no fuese ave de paso
me quedaría aquí a vivir,
con este viento, este donaire,
este lisonjero abril
que tañe en la madrugada
arpas que jamás oí.

Si yo no fuese ave de paso
me quedaría aquí a vivir,
que los caminos tienen fragancias
de naranja y alhelí.
Misteriosos gusanos de luz
se mueven en la noche,
imitando en el aire inmóvil
una luvia de rubís.

Si el tiempo tuviese puertas
yo me encerraría aquí,
que las albas de esta tierra
son muy dulces de dormir.
Murmullos de samba bajan
de altas torres de marfil,
luna grande en la bahía
con un mar teñido de añil.

Pero yo soy ave de paso
sin lugar para vivir.
Busco una fuente escondida
en un escondido país.

Si el mar tuviera barandas
iría a verte al Brasil.
Mas como no tiene barandas,
amor mío, ¿por donde he de ir?

Río de Janeiro, agosto, 1968
Terra de ningures,
Coleición Val de Lemos 1969

Artigos relacionados


Plenario extraordinario público en Celanova da Real Academia Galega
Lembrando a Celso Emilio, Poema
Celso Emilio, O Profesor Xosé Poldras publica “4 Gravados para O neno preguntaba de Celso Emilio Ferreiro”