Celso Emilio, “VICVS.un lugar do común”, libro de Beto Luaces


30-11-2017

Autor:      Beto Luaces
Editorial: Bolanda, Vigo Octubro 2017
Páxinas: 438

Scan0001

Neste primeiro libro de Beto Luaces, cuxa trama se desenvolve na ciudade de VIGO, Celso Emilio e algúns dos seus poemas forman parte da historia.

O arquitecto Senén Barreiro, descubre que o mundo da emigración galega en Caracas, cando menos unha parte dela, non é como decote se contou de maneira oficial.

En este primer libro de Beto Luaces, cuya trama se desenvuelve en la ciudad de VIGO,Celso Emilio y algunos de sus poemas forman parte de la historia.
El arquitecto Senén Barreiro, descubre que el mundo de la emigración gallega en Caracas, cuando menos una parte de ella, no es como se contaba de manera oficial.

Artigos relacionados


Celso Emilio Ferreiro inaugura un ciclo de documentais sobre autores galegos ilustres
Os escritores da comarca Terra de Celanova – Baixa Limia no centenario do nacemento de Celso Emilio Ferreiro
“Agardarei” interpretado polo grupo REINCIDENTES