Espranza, poema de Celso Emilio cantado polo grupo “Tiro na Testa”


13-06-2014

Tiro na Testa fala nas súas cancións da actualidade musical, da loita obreira… en xeral fan unha crítica social diste mundo no cal vivimos.

Letra:    Celso Emilio Ferreiro
Música: Suso Vaamonde
Album:  Agüécate el Pelícano

Tiro na Testa en sus canciones habla de la actualidad musical, de la lucha obrera… en general hacen una crítica social de este mundo en el que vivimos.

Letra:    Celso Emilio Ferreiro
Música: Suso Vaamonde
Album:  Agüécate el Pelícano

Espranza
Erguerémo-la espranza
sobre ista terra escura
coma quen ergue un facho
nunha noite sin lúa.

Marcharemos cinguidos
polos duros segredos
dunha patria soñada
á que non voltaremos.

Non sabrán o camiño
que pra entón colleremos.
Longos ríos de brétema,
longos mares de tempo.

Tripulantes insomnes,
na libertá creemos.
Viva, viva, decimos
aos que están no desterro
e soñan cun abrente
de bandeiras ao vento.

Adictos da saudade
que levades a luz polos vieiros.
¡Saúde a todos,
compañeiros!
Longa noite de pedra 1962

Esperanza
Alzaremos la esperanza
sobre esta tierra oscura
como quien alza una antorcha
en una noche sin luna.

Marcharemos ceñidos
por los duros secretos
de una patria soñada
a la que no volveremos.

No sabrán el camino
que entonces cogeremos.
Largos ríos de niebla,
largos mares de tiempo.

Tripulantes insomnes
en la libertad creemos.
Viva, viva, decimos
a los que están en el destierro
y sueñan con un amanecer
de banderas al viento.

Adictos de la saudade,
que lleváis la luz por los caminos.
¡Salud a todos,
compañeros!

Artigos relacionados


O profesor Ramón Nicolás diserta sobre Celso Emilio Ferreiro no Ateneo de Santiago
Homenaxe a Celso Emilio Ferreiro, no IES Valadares (Vigo)
Cultura e Educación leva ao IES Aquis Celenis, en Caldas de Reis, unha exposición interactiva sobre a vida e obra de Celso Emilio Ferreiro