“El dedo en la llaga”, poema de Celso Emilio cantado por Xulio Formoso


02-09-2015

Versión libre en castelán  do poema O dedo na chaga.
Disco: La canción que va conmigo, 1974
Voz: Xulio Formoso
Versión libre en castellano del poema O dedo na chaga (“El dedo en la llaga”)
Disco:
La canción que va conmigo, 1974
Voz: Xulio Formoso

 

 

Estas palabras que digo
abróllanme dende o fondo
porque eu endexamáis escondo
a canción que vai conmigo.

Cos meus cantares consigo

ser coma o vento lixeiro,
ninguén me marca o sendeiro,
ninguén me dicta a canción,
teño limpo o corazón
pra vivir ceibe e senlleiro.

Meu canto rudo e sinceiro
co badoco non se avén.
Desprezo a todo o que ten
alma servil de logreiro
sen outro Deus que o diñeiro.

Meu canto a ninguén falaga,
ninguén por cantar me paga,
soio o povo, meu irmán,
aplaude o meu canto chan,
se poño o dedo na chaga.

Estas palabras que digo
me brotan desde el fondo
porque yo nunca escondo
la canción que va conmigo.

Con mis cantares consigo

ser como el viento ligero,
nadie me marca el sendero,
nadie me dicta la canción,
tengo limpio el corazón
para vivir libre y solo.

Mi canto rudo y sincero
con el bruto no se aviene.
Desprecio a todo el que tiene
alma servil de usurero
sin otro Dios que el dinero.

Mi canto a nadie halaga,
nadie por cantar me paga,
sólo el pueblo, mi hermano,
aplaude mi canto llano,
si pongo el dedo en la llaga.

Poemas sueltos

 

 

Artigos relacionados


Celso Emilio, Canto de Cego a Federico G. Lorca interpretado polo Grupo A QUENLLA
A Insua dos Poetas rinde homenaxe a Celso Emilio
O profesor Ramón Nicolás diserta sobre Celso Emilio Ferreiro no Ateneo de Santiago