“NON”, poema de Celso Emilio interpretado por Javier Prado


22-12-2015

Poema interpretado por Javier Prado no seu disco Malos Tempos.
Editado: Inquedanzas Sonoras 2015
Música: Javier Prado, voz, guitarra, batería e percusión
Hugo Ramos, baixo e teclados
Rafael Poncela, armónica
Belém Tajes, voz
 Poema interpretado por Javier Prado en su disco Malos Tiempos.
Editado: Inquedanzas Sonoras 2015
Música: Javier Prado, voz, guitarra, batería y percusión
Hugo Ramos, bajo y teclados
Rafael Poncela, armónica
Belém Tajes, voz

 

Non
Si dixese que sí,
que todo está moi ben,
que o mundo está moi bon,
que cada quén é quén..
.
Conformidá.
Ademiración.
Calar, calar, calar,
e moita precaución.
Si dixese que acaso
as cousas son esí,
porque sí,
veleí,
e non lle demos voltas.
(Si aquíl está enriba
i aquil outro debaixo
é por culpa da vida.
Si algunhos van de porta en porta
cun saco de cinza ás costas
é porque son unhos docas.)

Si dixera que sí…
Entón sería o intre
de falar seriamente
da batalla de froles
nas festas do patrón.
Pero non.

Longa noite de pedra 1962

No
Si dijese que sí,

que todo está muy bien,
que el mundo está muy bien,
que cada cual es cada cual…

Conformidad.
Admiración.
Callar, callar, callar,
y mucha precaución.
Si dijese que acaso
las cosas son así,
porque sí
y ahí están
y no le demos vueltas.
(Si aquel está arriba
y aquel otro abajo
es por culpa de la vida.
Si algunos van de puerta en puerta
con un saco 
de cenizas a cuestas
es porque son unos estúpidos)

Si dijera que sí…
Entonces sería el momento
de hablar seriamente
de la batalla de flores
en las fiestas del patrón.
Pero no.

Larga noche de piedra 1962

 

Artigos relacionados


Poema de Rafael Alberti adicado a Celso Emilio no seu pasamento
Celso Emilio Ferreiro: Voz de un tiempo y una tierra a los cien años de su nacimiento/Celso Emilio Ferreiro: Voice of a time and a land, a century from his birth
“Mentras imos andando”, poema de Celso Emilio interpretado por Javier Prado