Bande, poema de Celso Emilio cantado por Suso Vaamonde


08-04-2016

Canta: Suso Vaamonde
Música: Suso Vaamonde
Disco: Celso E. Ferreiro
Edita: DIAL DISCOS S.A., 1980
Canta: Suso Vaamonde
Música: Suso Vaamonde
Disco: Celso E. Ferreiro
Edita: DIAL DISCOS S.A., 1980

Bande
                                         Pra Alfonso Santalices,
                                         meu vello amigo.
Alá enriba está Bande
coma unha estampa antiga
dibuxada no aire.

Pendurada do vento,
Bande das verdes corgas
cinguidas de silencio.

A maina primavera
alcende fogueiradas
de froles amarelas.

Altas terras da Limia
dos outonos dourados
e das chousas sombrizas.

Nas encostas da serra
branquexan os xestedos
coma río de néboa..

Nos camiños do Vieiro
onde o corisco funga
ten o seu pazo o inverno.

Vila noble e labrega,
das touzas avesías
i as paisaxes esgrevias.

Alá embaixo, entre seixos,
pasa o río cantando
unha canción de arrieiro.

Adeus, voume alonxando,
anque por fora ledo,
por dentro vou chorando.

Quén poidera mirarte
dende a cume do outeiro
Santa Comba de Bande.

O libro dos Homenaxes 1979 

Bande
                                                   
Para Alfonso Santalices,
                                                   mí viejo amigo
Allá está Bande

como una estampa antigua
dibujada en el aire.

Colgada del viento,
Bande de verdes altozanos
ceñidos de silencio.

La mansa primavera
enciende fogatas
de flores amarillas.

Altas tierras de Limia,
de los dorados otoños
y de matojos en sombra.

En las laderas de la sierra
blanquean las retamas
como río de niebla.

En los caminos del Vieiro
donde el aguacero gruñe
tiene su pazo el inveierno.

Villa noble y labriega
de arboledas sombrías
y paisajes altivos.

Allá abajo, entre guijarros,
pasa el río cantando
una canción de arriero.

Adiós, me voy alejando
aunque por fuera contento,
por dentro voy llorando.

Quién pudiera mirarte
desde la cumbre del otero,
Santa Comba de Bande.

El libro de los Homenajes 1979 

 

 

 

Artigos relacionados


Celso Emilio, Zejel pra Castelao
Lembrando a Celso Emilio nestas datas (Belén, ano cero)
Poema NON interpretado por O CADELO LUNÁTICO