Poema NON interpretado por O CADELO LUNÁTICO


 

03-08-2016

Poema de Celso Emilio Ferreiro titulado “Non” do seu libro “Longa noite de pedra”, musicado por Javier Prado e incluido no album “Malos Tempos” de O Cadelo Lunático.Interpretación en acústico durante a presentación do disco no FNAC A Coruña o 30 de xullo de 2016.

Javier Prado: voz e guitarra
Belén Tajes: voz, teclado e percusión
Maritxiña: baixo
Olalla Ferga: percusión

Poema de Celso Emilio Ferreiro titulado “NON” de su libro “Larga noche de piedra”,musicado por Javier Prado e incluído en el album “Malos Tiempos” de O Cadelo Lunático.Interpretación en acústico durante la presentación del disco en el FNAC de A Coruña el 30 de julio del 2016.
Javier Prado: voz y guitarra
Belén Tajes: voz, teclado y percusión
Maritxiña: bajo
Olalla Ferga: percusión

PREMER EÍQUÍ

Non
Si dixese que sí,
que todo está moi ben,
que o mundo está moi bon,
que cada quén é quén..
.
Conformidá.
Ademiración.
Calar, calar, calar,
e moita precaución.
Si dixese que acaso
as cousas son esí,
porque sí,
veleí,
e non lle demos voltas.
(Si aquíl está enriba
i aquil outro debaixo
é por culpa da vida.
Si algunhos van de porta en porta
cun saco de cinza ás costas
é porque son unhos docas.)

Si dixera que sí…
Entón sería o intre
de falar seriamente
da batalla de froles
nas festas do patrón.
Pero non.

Longa noite de pedra 1962

No
Si dijese que sí,

que todo está muy bien,
que el mundo está muy bien,
que cada cual es cada cual…

Conformidad.
Admiración.
Callar, callar, callar,
y mucha precaución.
Si dijese que acaso
las cosas son así,
porque sí
y ahí están
y no le demos vueltas.
(Si aquel está arriba
y aquel otro abajo
es por culpa de la vida.
Si algunos van de puerta en puerta
con un saco 
de cenizas a cuestas
es porque son unos estúpidos)

Si dijera que sí…
Entonces sería el momento
de hablar seriamente
de la batalla de flores
en las fiestas del patrón.
Pero no.

Larga noche de piedra 1962 

 

Artigos relacionados


“El dedo en la llaga”, poema de Celso Emilio cantado por Xulio Formoso
Celso Emilio, Canto de Cego a Federico G. Lorca interpretado polo Grupo A QUENLLA
Cando o mundo é poesía