Celso Emilio, Poema Espranza interpretado por Suso Vaamonde


18-05-2017

Disco: Celso E. Ferreiro na voz de Suso Vaamonde
Música e Voz: Suso Vaamonde
Edición: Dial Discos 1980
Disco: Celso E. Ferreiro en la voz de Suso Vaamonde
Música y Voz: Suso Vaamonde
Edición: Dial Discos 1980

 

 

Espranza
Erguerémo-la espranza
sobre ista terra escura
coma quen ergue un facho
nunha noite sin lúa.

Marcharemos cinguidos
polos duros segredos
dunha patria soñada
á que non voltaremos.

Non sabrán o camiño
que pra entón colleremos.
Longos ríos de brétema,
longos mares de tempo.

Tripulantes insomnes,
na libertá creemos.
Viva, viva, decimos
aos que están no desterro
e soñan cun abrente
de bandeiras ao vento.

Adictos da saudade
que levades a luz polos vieiros.
¡Saúde a todos,
compañeiros!

Longa noite de pedra 1962

Esperanza
Alzaremos la esperanza
sobre esta tierra oscura
como quien alza una antorcha
en una noche sin luna.

Marcharemos ceñidos
por los duros secretos
de una patria soñada
a la que no volveremos.

No sabrán el camino
que entonces cogeremos.
Largos ríos de niebla,
largos mares de tiempo.

Tripulantes insomnes
en la libertad creemos.
Viva, viva, decimos
a los que están en el destierro
y sueñan con un amanecer
de banderas al viento.

Adictos de la saudade,
que lleváis la luz por los caminos.
¡Salud a todos,
compañeros!

Longa noite de pedra 1962

Artigos relacionados


Dous poemas inéditos de Celso Emilio
Entrega do premio Antón Losada Diéguez
A Casa dos Poetas honra a Celso Emilio Ferreiro