Celso Emilio, Monólogo do vello traballador interpretado polo Grupo RAIBA


02-06-2017

Albúm:MARXINACIÓN 
Letra: CELSO EMILIO FERREIRO
Música: Fran J Castro, F. Bernardini, XaviC, Buz,
Producción: Pousada Son Studios 2017
Deseño gráfico: Sacauntos
Albúm: MARXINACIÓN
Letra: CELSO EMILIO FERREIRO
Música: Fran J Castro, F. Bernardini, XaviC, Buz,
Producción: Pousada Son Studios 2017
Diseño gráfico: Sacauntos

 

Monólogo do vello traballador
Agora tomo o sol. Pero até agora
traballéi cincoenta anos sin sosego.
Comín o pan suando día a día
nun laborar arreo.

Gastéi o tempo co xornal dos sábados,
pasóu a primavera, veu o inverno.
Dinlle ao patrón a frol do meu esforzo
i a miña mocedade. Nada teño.

O patrón está rico á miña conta,
eu, á súa, estóu vello.
Ben pensado, o patrón todo mo debe.
Eu non lle debo
nin xiquera iste sol que agora tomo.

Mentras o tomo, espero.

Longa noite de pedra 1962

Monólogo del viejo trabajador
Ahora tomo el sol. Pero hasta ahora
trabajé cincuenta años sin sosiego.
Comí el pan sudando día a día
en un laborar sin pausa.

Gasté el tiempo con el jornal de los sábados,
pasó la primavera, vino el invierno.
Le dí al patrón la flor de mi esfuerzo
y mi juventud. Nada tengo

El patrón está rico a mi cuenta,
yo, a la suya, viejo.
Bien pensado el patrón todo me lo debe.
Yo no le debo
ni siquiera este sol 
que ahora tomo.

Mientras lo tomo, espero.

Larga nochte de piedra 1962

Artigos relacionados


Homenaxe a Celso Emilio no IES Fernando Wirtz de A Coruña
Celso Emilio nos premios Mestre Mateo 2013
Historia dunha muller, versión do grupo “As Garotas”