“En galego falo, en galego sinto, en galego canto, sabes que non minto”, En gallego hablo, en gallego siento, en gallego canto, sabes que no miento


22-05-2014

PREMER/PULSAR

“Meu o mundo é!” é unha das 12 cancións incluídas no libro-cd-dvd “Brinca Vai!”, composto e interpretado por Paco Nogueiras, con ilustracións de David Pintor e vídeos de Sr. Sagüillo.Editorial KALANDRAKA

“En galego falo, en galego sinto,
en galego canto, sabes que non minto.
En galego todo podo facer,
en galego estou no mundo…
Meu o mundo é!
En galego leo, en galego escribo,
en galego bailo, sabes que non minto.
En galego todo podo facer,
en galego estou no mundo…
Meu o mundo é!”

“Mi mundo es!” es una de las 12 canciones incluídas en el libro-cd-dvd “Brinca Vai!”, compuesto e interpretado por Paco Nogueiras, con ilustraciones de David Pintor y vídeos de Sr. Sagüillo.Editorial KALANDRAKA

“En gallego hablo, en gallego siento,
en gallego canto, sabes que no miento.
En gallego todo puedo hacer,
en gallego estoy en el mundo…
Mí o mundo es!
En gallego leo, en gallego escribo,
en gallego bailo, sabes que no miento.
En gallego todo puedo hacer,
en gallego estoy en el mundo…
Mío el mundo es”`Artigos relacionados


Presentación de “Onde o mundo se chama Celso Emilio Ferreiro” de Ramón Nicolás en Vigo
SESIÓN PLENARIA DA REAL ACADEMIA GALEGA CON MOTIVO DO I CENTENARIO DO NACEMENTO DE CELSO EMILIO
Luis Tosar protagoniza un documental sobre a vida de Celso Emilio Ferreiro