Lembrando a Manuel María


16-01-2016

Poema de Manuel María.
Musicado por Baldomero Iglesias. (Mero)
Intérprete/s: A Quenlla 1988.
Disco, Europolis 88, Avalón Discos S.A., Madrid 1988.

 

Bando
Prohíbese, por orde da Alcaldía,
que medren porque sí
as rosas do xardín municipal.

Dende agora as pombas teñen
que pedir licencia pra voar.
Prohíbeselle á lúa que anda tola
andar ceiba no ceo.
Que a lúa é unha tola que anda espida
e dando mal exemplo …

Están fora da Lei
a Primavera,
as flores e os carballos,
as estrelas, os peixes e os paxaros.

Dende agora as pombas teñen
que pedir licencia pra voar.
Pagarán polos trabucos os poetas.
Prohíbese soñar …
Prohíbese tamén derramar bágoas.
e pódese chorar …
e pódese chorar cando hai sequía
pra que enchan os pantanos.

Dende agora as pombas teñen
que pedir licencia pra voar.
E un só se pode emocionar
os Xoves e os Domingos
cando toca, cando toca
a Banda do Concello
a Banda do Concello no quiosco.

E un só se pode emocionar
os Xoves e os Domingos
cando toca, cando toca
a Banda do Concello
a Banda do Concello no quiosco.

Dase este bando en tal e cuale
pra que se cumpra de orde do Alcalde.
Firmado e rubricado.

Manuel María, Documentos persoais 1958

Bando
Se prohíbe, por orden de la Alcaldía,
que crezcan porque sí
las rosas del jardín municipal.

Desde ahora las palomas tienen
que pedir licencia para volar.
Se le prohíbe a la luna que anda loca
andar libre en el cielo.
Que la luna es una loca que anda desnuda
y dando mal ejemplo …

Están fuera de la Ley
la Primavera,
las flores y los robles,
las estrellas, los peces y los pájaros.

Desde ahora las palomas tienen
que pedir licencia para volar.
Pagarán  impuestos los poetas.
Se prohíbe soñar …
Se prohíbe también derramar lágrimas.
y se puede llorar …
y se puede llorar cuándo hay sequía
para que se llenen los pantanos.

Desde ahora las palomas tienen
que pedir licencia para volar.
Y uno sólo se puede emocionar
los Jueves y los Domingos
cuando toca, cuando toca
la Banda del Ayuntamiento
la Banda del Ayuntamiento en el palco.

Y un sólo se puede emocionar
los Jueves y los Domingos
cuando toca, cuando toca
la Banda del Ayuntamiento
la Banda del Ayuntamiento en el palco.

Dase este bando en tal y cual
para que se cumpla de orden del Alcalde.
Firmado y rubricado.

Manuel María, Documentos personales 1958

Artigos relacionados


Xente de cor esperanza
O Circo Lírico do País dos Ananos
“Cuando el mundo se llama Celanova”, artigo de Harry Almela en El Nacional de Caracas