A Paz, poema de Celso Emilio cantado por Suso Vaamonde


02-04-2015

Versión de Suso Vaamonde do poema Vintecinco anos de Paz no seu disco Loitando (1975).
Versión de Suso Vaamonde del poema Veinticinco años de Paz en su disco Loitando (1975).

A Paz 

España, sangue  e area:
trinta millóns de españois
atados a unha cadea.

Todos levan sobre a faz
un carimbo de tristura:
trinta e nove anos de paz.

Paz de cuartel, paz de preso,
paz de pobo asoballado,
paz de pau e tente teso.

Paz do Conde de Fenosa,
gran cabaleiro da industria
que desfixo a terra nosa.

Paz de mazmorra e censura,
paz de mansos periodistas
lambecús da dictadura.

Paz de bispo troglodita,
solideo insolidario,
Don Opus hermafrodita.

España, sangue e area:
trinta millós de españois
van pasando en estadea.

A Paz 

España, sangre y arena:
treinta millones de españoles
atados a uha cadena.

Todos llevan sobre la faz
un sello de tristeza:
treinta y nueve años de paz.

Paz de cuartel, paz de preso,
paz de pueblo dominado,
paz de palo y tente tieso.

Paz del Conde de Fenosa,
gran caballero de la industria
que deshizo nuestra tierra.

Paz de mazmorra y censura,
paz de mansos periodistas
lameculos de la dictadura.

Paz de obispo troglodita,
solideo insolidario,
Don Opus hermafrodita.

España, sangre y arena:
treinta millones de españoles
van pasando en cadena.

Artigos relacionados


Lembrando a Celso Emilio nestas datas (Belén, ano cero)
Cando Castrelo de Miño protestou na voz de Celso Emilio
O último Celso Emilio, por Manuel López Foxo