Pax Franquista, poema de Celso Emilio cantado por Suso Vaamonde


25-10-2019

Versión musicada de Suso Vaamonde do poema PAX FRANQUISTA no seu disco Loitando (1975).
Versión musicada de Suso Vaamonde del poema  PAX FRANQUISTA  en su disco Loitando (1975).

 

Pax Franquista

España, sangue  e area:
trinta millóns de españois
atados a unha cadea.

Todos levan sobre a faz
un carimbo de tristura:
trinta e nove anos de paz.

Paz de cuartel, paz de preso,
paz de pobo asoballado,
paz de pau e tente teso.

Paz do Conde de Fenosa,
gran cabaleiro da industria
que desfixo a terra nosa.

Paz de mazmorra e censura,
paz de mansos periodistas
lambecús da dictadura.

Paz de bispo troglodita,
solideo insolidario,
Don Opus hermafrodita.

España, sangue e area:
trinta millós de españois
van pasando en estadea.

Pax Franquista

España, sangre y arena:
treinta millones de españoles
atados a uha cadena.

Todos llevan sobre la faz
un sello de tristeza:
treinta y nueve años de paz.

Paz de cuartel, paz de preso,
paz de pueblo dominado,
paz de palo y tente tieso.

Paz del Conde de Fenosa,
gran caballero de la industria
que deshizo nuestra tierra.

Paz de mazmorra y censura,
paz de mansos periodistas
lameculos de la dictadura.

Paz de obispo troglodita,
solideo insolidario,
Don Opus hermafrodita.

España, sangre y arena:
treinta millones de españoles
van pasando en cadena.

AL CESAR ENANO

 

 

Artigos relacionados


Celso Emilio Ferreiro no Clube de Lectura de Silleda
Celso Emilio, poema descoñecido, “¡Oh, mayo de Curros!”
A Poesía é un arma cargada de futuro, Gabriel Celaya