“Fuco Pérez” cantado por Miro Casabella


10-01-2016

Poema: Romance Incompleto
Música: Miro Casabella
Ano: 2004
Disco: ORVALLO
Edición: PICAP
Poema: Romance Incompleto
Música: Miro Casabella
Año: 2004
Disco: ORVALLO
Edición: PICAP 

Romance incompleto
Fuco Pérez sin segundo,
veciño de Gargamala,
viúdo, maior de edade,
propietario dunha cabra
e dun terrón que produce
cinco ducias de patacas.

Fuco Pérez sin segundo,
furibundo iconoclasta,
pai dun neno engaranido
chantado diante a cabana.
Por teimoso inconformista
téñente fichado os gardas;
por herexe e descreído
póñenche a figa as beatas.

Fuco Pérez sin segundo,
ninguén sabe o que che pasa.
Tes o día, tes a noite,
tes os paxaros da ialba,
tes as estrelas do ceo,
tes as rúas i as estradas
.
Fuco Pérez sin segundo,
¿qué che falta?…

Longa noite de pedra 1962 

Romance incompleto
Fuco Pérez sin segundo,
vecino de Gargamala,
viudo, mayor de edad,
propietario de una cabra
y de un terrón que produce
cinco docenas de patatas.

Fuco Pérez sin segundo,
furibundo iconoclasta,
padre de un niño tullido
plantado delante de la choza.
Por obstinado inconformista
te tienen fichado los guardias;
por hereje y descreído
tocan hierro las beatas.

Fuco Pérez sin segundo,
nadie sabe lo que te pasa.
Tienes el día, tienes la noche,
tienes los pájaros del alba,
tienes las estrellas del cielo,
tienes las calles y las carreteras.

Fuco Pérez sin segundo,
¿qué te falta?…

Longa noite de pedra 1962 

 

 

 

 

 

 

 

Artigos relacionados


entrada nova
Homenaxe en Celanova a Celso Emilio Ferreiro no centenario do seu nacemento
La poesía es un arma cargada de futuro, Poesía de combate