“Nota necrolóxica”, poema de Celso Emilio interpretado por Labregos do tempo dos sputniks


23-03-2016

Disco: Libremente, Editor Xosé Aldea,Febreiro 2016
Batería,teclados,acordeón e percusión: Lydia Botana (Bolboreta).
Guitarras,cavaquinho e voz: Leonardo Fdez. (Leo).
Voz: Sergio Regos ´O García´.
Colabouracións: Xosé L. Rivas (Mini) e Baldomero Iglesias (Mero)
Disco: Libremente, Editor Xosé Aldea,Febrero 2016
Batería,teclados,acordeón y percusión: Lydia Botana (Bolboreta).
Guitarras,cavaquinho y voz: Leonardo Fdez. (Leo).
Voz: Sergio Regos ´O García´.
Colaboraciónes: Xosé L. Rivas (Mini) e Baldomero Iglesias (Mero)

Nota necrolóxica
Deron os abecedarios
a nova da túa morte,
meu vello can de palleiro,
meu vello can de palleiro,
abandonado da sorte.

Un poeta sin fortuna
morto de morte matada
mentras soñaba coa terra,
mentras soñaba coa terra,
malferida a malpocada.

A moura necroloxía
resultou ser unha trola
da xente anana e mezquiña,
da xente anana e mezquiña,
a quen o teu verbo esfola.

Xente á que debes decirlle
surrindo e sin acritude:
os mortos que vós matades,
os mortos que vós matades,
gozan de boa saúde.

Pode o corpo ser vencido,
pode o dereito ser torto,
mais o lume que alampea,
mais o lume que alampea,
xamais o veredes morto.

Cimenterio privado,Edicións Roi Xordo,Xenevra 1973

Nota necrológica
Dieron los diarios
la nueva de tú muerte
mi viejo perro de pajar,
mi viejo perro de pajar,
abandonado por la suerte.

Un poeta sin fortuna
muerto de muerte violenta
mientras soñaba con su tierra,
mientras soñaba con su tierra,
malherida la infeliz.

La negra necrología
resultó ser una mentira
de gente enana y mezquina,
de gente enana y mezquina,
a quién tú verbo desolla.

Gente a la que debes decirle
sonriendo y sin acritud:
los muertos que vos matáis,
los muertos que vos matáis,
gozan de buena salud.

Puede el cuerpo ser vencido,
puede el derecho ser torcido,
pero la lumbre que relampaguea,
pero la lumbre que relampaguea,
jamás la veréis muerta.

Cementerio Privado,Ediciones Roi Xordo,Ginebra 1973

Libremente, Labregos no tempo dos Sputknics0001

Artigos relacionados


CANTI DELLA NUOVA RESISTENZA SPAGNOLA
Pax Franquista, poema de Celso Emilio cantado por Suso Vaamonde
Celso Emilio, poema “O neto do Matarrá”, poema das eleucións