Celso Emilio e Camilo José Cela

Artigos relacionados


Homenaxe a Celso Emilio no IES Fernando Wirtz de A Coruña
Viaxeiro, Poema de Celso Emilio cantado por Luis Emilio Batallán
Celso Emilio, “In Memoriam”