Celso Emilio, “Cantiga de Ribadavia” interpretada por Suso Vaamonde


14-08-2017

Disco: Celso Emilio Ferreiro na voz de Suso Vaamonde
Edita: Dial Discos S.A.,Madrid 1980
Música: Suso Vaamonde
Batería,son e mesturas: Xosé María Moll
Gaitas e percusión: ‘Boiro’
Guitarras e frautas: ‘Tranquilo’
Debuxos da portada: Laxeiro
Deseño gráfico da edición en CD: Beatriz Iglesias
Disco: Celso Emilio Ferreiro na voz de Suso Vaamonde
Edita: Dial Discos S.A.,Madrid 1980
Música: Suso Vaamonde
Batería,sonido y mezclas: Xosé María Moll
Gaitas y percusión: ‘Boiro’
Guitarras y flautas: ‘Tranquilo’
Dibujos de la portada: Laxeiro
Diseño gráfico de la edición en CD: Beatriz Iglesias

Cantiga de Ribadavia
   A Valentín Fernández

Iréi a Ribadavia
cos cherlos do mencer.
Chegaréi todo ledo
unha mañá de mel.
Por beber, comadre,
por beber.

Iréi a Ribadavia
pola vía do tren.
Na boca unha cantiga,
na orella un caravel.
Por beber, comadre,
por beber.

Miraréi o castelo,
falaréi con Rubén.
Os ríos alá embaixo
pasando con lecer.
Por beber, comadre,
por beber.

Polas rúas da vila
anda un vento segrel.
O que marmura o vento
non o sabe ninguén.
Por beber, comadre,
por beber.

Outas torres de lúa,
tellados de prixel.
Anduriñas tecendo
no solpor un ronsel.
Por beber, comadre,
por beber.

Por beber do bon viño
á mocedá voltéi.
No corazón, comadre,
nacéume un axouxer.
Por beber, comadre,
por beber.

Ourense, 1965
Terra de Ningures 1969

Cantiga de Ribadavia
  A Valentín Fernández

Iré a Ribadavia
con los mirlos del amanecer.
Llegaré todo alegre
una mañana de miel.
Por beber, comadre,
por beber.

Iré a Ribadavia
por la vía del tren.
Una canción en la boca,
en la oreja un clavel.
Por beber, comadre,
por beber.

Miraré el castillo,
hablaré con Rubén.
los ríos allá abajo
pasando lentamente
Por beber, comadre,
por beber.

Por las calles de la villa
anda un viento cantor.
Lo que murmura el viento
no lo sabe nadie.
Por beber, comadre,
por beber.

Altas torres de luna,,
tejados de perejil.
Golondrinas tejiendo
estelas en el atardecer.
Por beber, comadre,
por beber.

Por beber del buen vino
a la juventud volví.
En el corazón, comadre,
me ha nacido un cascabel,
Por beber, comadre,
por beber.

Ourense, 1965
Terra de Ningures 1969


Artigos relacionados


Celso Emilio, “Cantiga do desterrado” interpretada por Xulio Formoso
Presentación da programación do Ano Celso Emilio Ferreiro coas principais institucións culturais de Galicia
Foro de Debate Marinense, conferencia-coloquio sobre Celso Emilio Ferreiro